Српски|Shqip|

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ У 2018. ГОДИНИ

12/07/2018

НАМЕНА СРЕДСТАВА
Расписије се Конкурс за реализацију инвестицијa : 101.1.1. / 101.1.3. / 101.2.1. / 101.2.5. / 101.4.1. / 101.4.2. / 101.4.19. / 101.4.20. / 101.4.22. / 101.4.23. / 101.5.6. /101.5.10. / 101.6.1. /101.6.2. / 301 / 304.5.3.2. / 304.5.3.5. / 402 / у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац у 2018. години, у периоду од 12.07.2018. године до утрошка средстава а најкасније до 30.07.2018. године.

Konkursi 2018

OBRAZAC 1 ZAHTEV ZA OSTALE MEHANIZACIJE I OPREME
OBRAZAC 2 ZAHTEV ZA PLASTENIKE
OBRAZAC 3 ZAHTEV ZA ZASAD VOĆAKA
OBRAZAC 4 ZAHTEV ZA BUŠENJE BUNARA
OBRAZAC 5 ZAHTEV ZA PČELARSTVO
OBRAZAC 6 ZAHTEV ZA PRIPLODNA GRLA
OBRAZAC 7 ZAHTEV ZA VINO, RAKIJU I DRUGIH ALKOOLNIH PIĆA
OBRAZAC 8 ZAHTEV ZA VEŠTAČKO OSEMENJIVANJE

Last modified: 12/07/2018

Comments are closed.