Српски|Shqip|

Коначна ранг листа крајних корисника за меру 1. Замена спољних врата и прозора

25/11/2021

Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бујановац донела је коначну ранг листу крајних корисника за меру 1. замена спољних врата и прозора.

Lista perfundimtare – te kerkesave te pranuara

Lista perfundimtare – e kerkesave te refuzuara

Last modified: 25/11/2021

Comments are closed.