Српски|Shqip|

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

03/05/2023

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07…. 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21),члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10… 72/19 и 149/20), и Чланом 68. Статута општине Бујановац ( Сл..Гл. Општине бујановац број 5/2019 ) општинско веће општине Бујановац на седници одржаној дана 28.04.2023, године, донело је:

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ Бр. 400-85/22-03 и

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДНЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ БР. 400-86/22-03

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА Бр. 400-8522-03

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА БР. 400-8622-03

Last modified: 03/05/2023

Comments are closed.