Српски|Shqip|

ДВА МОДЕЛА ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

21/04/2022

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07…. 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10… 72/19 и 149/20),  и Члана 68. Статута општине Бујановац ( Сл.Гл. Општине бујановац број 5/2019), и на основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07…. 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10… 72/19 и 149/20), члана 29. став 2. Правилника о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности („Службени гласник РСˮ, број 12/22), Решења о  финансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине, број 401-00-4/2022-01 од 25.02.2022. године, донетим од стране Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, којим су општини додељена средства у износу 9.329.600,00 динара, а на основу чега ће  900.300,00 динара определити Општина Бујановац,а  2.099.700,00. Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасностиза суфинансирање мера енергетске ефикасности из овог правнлника, и Члана 68. Статута општине бујановац ( Сл.Гл. Општине бујановац број 5/2019) Општинско веће општине Бујановац  на седници одржаној дана  20.04.2022.   године, донело је

МОДЕЛ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22, и

МОДЕЛ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22

Pravilnik br. 1 za mere Termicki omotac

Pravilnik br. 2 mere solarni paneli RREGULLORE PER PANELET DIELLORE PER RRYME ELEKTRIKE

Last modified: 21/04/2022

Comments are closed.