Српски|Shqip|

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац за 2024. годину

14/05/2024

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном зeмљишту(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15,80/17 и 95/18),члана 69. у везисачлан 15. став 1. тачка9.Статута општине Бујановац („Службени гласник општинеБујановац“, број 5/2019), и члана 39. Одлуке о Oпштинском већу („Службени гласник Пчињског округа“, број 30/2008), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр.001380647 2024 14847 000 000 000 001 од 15.04.2024.године,Општинско веће општине Бујановац, на седници одржаној 09.05. 2024 године, донело је ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац за 2024. годину.

Program tekst. deo-2024

Last modified: 14/05/2024

Comments are closed.