Српски|Shqip|

Скупстина

Председник Аднан Салихи сазива прву седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 11.03.2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-04/19 Дана:05.03.2019 Бујановац...

07/03/2019

Read More

Administrataконкурси

Pomoć studentima za 2019.godine – preliminarna lista

На основу члана 10. Правилника о додели једнократне новчане помоћи...

01/03/2019

Read More

AdministrataAdministrataLajmeИзвршна власт

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2019.ГОДИНЕ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”,...

27/02/2019

Read More

AdministrataOJQБестиконкурси

Konkurs publik për ndarjen e mjeteve nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2019 për programet vjetore dhe projektet e shoqatave të qytetarëve

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve...

07/02/2019

Read More

AdministrataLajmeБести

Обавештење – Informatë

РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SERBISË СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ / KUVENDI KOMUNAL BUJANOC...

06/02/2019

Read More

Lajme

JAVNI KONKURS za finansiranje godišnjih programa i projekata sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac

Na osnovu člana 4. Pravilnika o načinu finansiranja, kriterijumima i postupku dodele sredstava sportskim organizacijama u opštini...

05/02/2019

Read More