Lidhjet e dobishme

Currency converter

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticar Investirajte u Bujanovac Evropski-PROGRESBudzetTaksesms%20parkinguspec-pistaljka_lat


 

24.04.2017

PLANI OPERATIV PËR MBROJTJE NGA VËRSHIMET NË UJËRAT E RENDIT TË II NË TERITORI

PLANI OPERATIV PËR MBROJTJE NGA VËRSHIMET NË UJËRAT E RENDIT TË II NË TERITORI

PLANI OPERATIV PËR MBROJTJE NGA VËRSHIMET NË UJËRAT E RENDIT TË II NË TERRITORI VËREJTJET HYRËSE Mbrojtja nga vërshimet në territorin e Republikës së Serbisë, zbatohet në bazë të dispozitave në vijim: - Ligji mbi ujërat i Republikë

Gjej më shumë
24.04.2017

KONKURS për ndarjen e mjeteve stimuluese në bujqësi për vitin 2017 në territorin e komunës së Bujan

KONKURS për ndarjen e mjeteve stimuluese në bujqësi për vitin 2017 në territorin e komunës së  Bujan

KONKURS për ndarjen e mjeteve stimuluese në bujqësi për vitin 2017 në territorin e komunës së Bujanocit. Lënda e konkursit është mbështetja financiare e prodhuesve bujqësor nga territori i komunës së Bujanocit në përparimin e prodhimtaris bujqësor

Gjej më shumë
21.04.2017

K O N K U R S për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informi

K O N K U R S për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informi

K O N K U R S për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2017 Lënda e konkursit Lëndë e konkursit është bashkëfinancimi i prodhimit të përmbajt

Gjej më shumë
19.04.2017

Rezultatet preleminare në vendimin e komisionit për ndarjen e ndihmës së njëhershme studentore

Rezultatet preleminare në vendimin e komisionit për ndarjen e ndihmës së njëhershme studentore

Rezultatet preleminare në vendimin e komisionit për ndarjen e ndihmës së njëhershme studentore nga komuna e Bujanocit. Afati për ankesë 8 ditë nga data e shpalljes (18.04.2017)

Gjej më shumë
18.04.2017

Konvokohet seanca e dyte e Kuvendit Komunal te Bujanocit per daten 19.04.2017

Konvokohet seanca e dyte e Kuvendit Komunal te Bujanocit per daten 19.04.2017

Kryetari i Kuvendit komunal të Bujanocit Jonuz Musliu ka konvokuar seancën e dytë të Kuvendit Komunal me datë 19.04.2017 (e mërkurë). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit komunal të Bujanocit me fillim në ora 10.00. Për këtë seancë propozohet ky

Gjej më shumë

KOHË[weather.com]

Anketë[arkivi]

Buletini

Nëse Ju dëshironi të merrni informacion nga na shkruani e-mail juaj:

The site development is sponsored by the U.S. Agency for International Development

National Alliance for Local Economic Development 

progress