Lidhjet e dobishme

Currency converter

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticar Investirajte u Bujanovac Evropski-PROGRESBudzetTaksesms%20parkinguspec-pistaljka_lat


 

18.07.2017

Vendim mbi shpalljen e konkursit publik per dhenien me qira dhe ne shftytezim te tokes bujqesore

Vendim mbi shpalljen e konkursit publik per dhenien me qira dhe ne shftytezim te tokes bujqesore

Vendim mbi shpalljen e konkursit publik per dhenien me qira dhe ne shftytezim te tokes bujqesore ne pronesi shteterore ne komunen e Bujanocit

Gjej më shumë
13.07.2017

Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese zhvillimin e ndërmarrësisë lokale në komunën e Bujanocit

 Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese zhvillimin e ndërmarrësisë lokale në komunën e Bujanocit

Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese zhvillimin e ndërmarrësisë lokale në komunën e Bujanocit për vitin 2017 - me seli në territorin e komunës së Bujanocit, ka mbajtur mbledhjen me datë 11.05.2017, në lidhje me thirrjen publike të shpallur më d

Gjej më shumë
11.07.2017

Seanca e Katërt e Kuvendit Komunal

Seanca e Katërt e Kuvendit Komunal

Seancën e KATERT të Kuvendit Komunal të Bujanocit më 14.07.2017. (e premte). Seanca të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të Bujanocit me fillim në ora 10:00.

Gjej më shumë
07.07.2017

Administrata komunale - Konkurs intern

Administrata komunale - Konkurs intern

Administrata komunale e komunës së Bujanocit shpallë konkurs intern për plotësimin e vendeve të punës në administratën komunale të komunës së Bujanocit.

Gjej më shumë
03.07.2017

Procesverbali mbi realizimin e konkursit për bashkëfinancim të projekteve për realizimin e interesit

Procesverbali mbi realizimin e konkursit për bashkëfinancim të projekteve për realizimin e interesit

Procesverbali mbi realizimin e konkursit për bashkëfinancim të projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2017

Gjej më shumë

KOHË[weather.com]

Anketë[arkivi]

Buletini

Nëse Ju dëshironi të merrni informacion nga na shkruani e-mail juaj:

The site development is sponsored by the U.S. Agency for International Development

National Alliance for Local Economic Development 

progress