Lidhjet e dobishme

Currency converter

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticar Investirajte u Bujanovac Evropski-PROGRESBudzetTaksesms%20parkinguspec-pistaljka_lat


 

24.05.2017

AKTVENDIM për plotësimin e vendeve të punës me konkurs intern në Administratën komuanle të komunës s

AKTVENDIM për plotësimin e vendeve të punës me konkurs intern në Administratën komuanle të komunës s

AKTVENDIM për plotësimin e vendeve të punës me konkurs intern në Administratën komuanle të komunës së Bujanocit Përmes shpalljes së konkursit intern të plotësohen vendet e punës me pranimin e personave në kohë të pacaktuar, edhe atë:

Gjej më shumë
17.05.2017

THIRRJE PUBLIKE për paraqitjen e kërkesës për regresimin e pjesës së harxhuar për inseminimin artif

THIRRJE PUBLIKE për paraqitjen e kërkesës për regresimin e pjesës së harxhuar  për inseminimin artif

THIRRJE PUBLIKE për paraqitjen e kërkesës për regresimin e pjesës së harxhuar për inseminimin artificial të parë të lopëve dhe mëshqerrave nga komuna e Bujanocit në vitin 2017

Gjej më shumë
16.05.2017

VENDIM për finansimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave shoqërore në teritorin e k

VENDIM për finansimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave shoqërore në teritorin e k

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2017 - Shoqatat e qytetareve me seli ne teritorin e Komunes së Bujanocit, ka mbajtur mbledhjen me datë; 28.04.2017. në lidhje me thirrjen publike të shpallur më datë 20.03.2017 dhe Konklu

Gjej më shumë
12.05.2017

VENDIM për finansimin e programeve dhe projekteve vjetore të klubeve sportive në teritorin e komunes

VENDIM për finansimin e programeve dhe projekteve vjetore të klubeve sportive në teritorin e komunes

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve në lëminë e Sportit për vitin 2017 - me seli ne teritorin e Komunes së Bujanocit, ka mbajtur mbledhjen me datë; 11.05.2017. në lidhje me thirrjen publike të shpallur më datë 30.03.2017 dhe solli kë

Gjej më shumë
11.05.2017

ORGANIZON VËSHTRIM PUBLIK NË PROJEKTIN E PLANIT TË REGULLIMIT TË DETAJIZUAR TË ZONËS KOMERCIALE-AFA

ORGANIZON VËSHTRIM PUBLIK NË PROJEKTIN E PLANIT TË REGULLIMIT TË DETAJIZUAR TË ZONËS  KOMERCIALE-AFA

ORGANIZON VËSHTRIM PUBLIK NË PROJEKTIN E PLANIT TË REGULLIMIT TË DETAJIZUAR TË ZONËS KOMERCIALE-AFARISTE DHE PRODHUESE PËRSKAJ DREJTIMEVE RRUGORE NGA NISHI DHE PËRSKAJ RRUGËS NË DREJTIM TË BANJËS SË BUJANOCIT (PRRD4, PRRD5, PRRD6 dhe PRRD7)

Gjej më shumë

KOHË[weather.com]

Anketë[arkivi]

Buletini

Nëse Ju dëshironi të merrni informacion nga na shkruani e-mail juaj:

The site development is sponsored by the U.S. Agency for International Development

National Alliance for Local Economic Development 

progress