Српски|Shqip|

Vendim për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të Shoqërive Kulturoro-Artistike dhe të seksioneve amatore në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2019-të

03/04/2019

Komisioni për kulturë pranë Komunës së Bujanocit për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të Shoqërive kulturoro-artistike me seli në territorin e Komunës së Bujanocit, në mbledhjen e mbajtur më 28.03.2019, lidhur me konkursin e shpallur publik të datës 06.03.2019, nxjerr këtë:

V E N D I M

Për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të Shoqërive Kulturoro-Artistike dhe të seksioneve amatore në territorin e Komunës së Bujanocit, si:

VENDIMI SHKA 2019

Last modified: 03/04/2019

Comments are closed.