Српски|Shqip|

Počinje onlajn diskusija o nacrtu Akcionog plana za unapređenje socijalnih usluga

09/11/2021

Građani od danas mogu da se uključe u jednonedeljnu javnu diskusiju o nacrtu Akcionog plana za unapređenje socijalnih usluga opštine Bujanovac i to preko inovativne platforme Zemlja za nas, osmišljenoj upravo za uključivanje građana u procese odlučivanja. Više od 300 lokalnih samouprava već je koristi za komunikaciju sa svojim građanima, a Bujanovac je jedan od tri lidera u Srbiji u konsultovanju svojih građana o bitnim pitanjima na ovaj način.

U narednih nedelju dana građani će moći da daju svoje sugestije i predloge, a one koje budu izazvale najviše reakcija (lajkova ili komentara) mogu da uđu u razmatranje od strane Radne grupe, koja je bila zaduženo za kreiranje nacrta o kome raspravljamo.

Akcioni plan za unapređenje socijalnih usluga opštine Bujanovac razvijen je u okviru pružanja mentorske podrške Savetodavnim telima u procesu izrade lokalnih planskih dokumenata za opštine Vranje, Lebane i Bujanovac. Savetodavna tela čine predstavnici organizacija civilnog društva, opštine i Centra za socijalni rad.

Izrada Akcionog plana deo je programa podrške državnim organima i javnim službama u uvođenju i testiranju modaliteta za kvalitetniji pristup građana socijalnim uslugama i prevazilaženju prepreka za inkluziju oseljivih grupa u etnički mešovitim sredinama.

Pozivamo sve građane da se aktivno uključe u raspravu o nacrtu akcionog plana, jer je u pitanju važna oblast koja se tiče velike većine naših sugrađana.

Last modified: 09/11/2021

Comments are closed.