Српски|Shqip|

JAВНИ ПOЗИВ ЗA РEAЛИЗAЦИJУ ПРOГРAMA СTРУЧНE ПРAКСE У 2022-2023. ГOДИНИ

14/10/2022

Комисија за запошљавање дана 14.10.2022.године расписује Јавни Позив за реализацију програма стручне праксе у 2022-2023. Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, а ради оспособљавања за самостални рад и полагање проправничког, односно стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца.

Више о јавним позиву, кликните на следећи линк:

Strucna praksa – praktika profesionale 2022

aplikacija, strucna praksa

 

Last modified: 14/10/2022

Comments are closed.