Српски|Shqip|

Hiqet situata e jashtëzakonshme në teritorin e komunës së Bujanocit

23/09/2020

Hiqet situata e jashtëzakonshme në teritorin e komunës së Bujanocit të shpallur me vendimin mbi shpalljen e situatës së jashtëzakonshme nga kryetari i komunës së Bujanocit, numër 82-276/20 të 17.07.2020 përshkak të fatkeqësisë elementare të shkaktuar nga përhapja e epidemisë së sëmundjes ngjitëse të shkaktuar nga virusi COVID 19 dhe të paraqitjes së nevojës për ndërmarrjen e masave parandaluese dhe të masave për mbrojtjen e popullatës nga përhapja e sëmundjes nga virusi COVID 19, ngase kanë pushuar asryet për shpalljen e saj përshkak të përmirësimit të situatës epidemiologjike.

vanredno stanje

Last modified: 23/09/2020

Comments are closed.