Српски|Shqip|

Ftesë Publike për qasje në listën e posaçme zgjedhore të pakicës kombëtare

21/09/2022

Administrata lokale e komunës së Bujanocit ka shpallur Ftesën Publike për qasje në listën e posaçme zgjedhore të pakicës kombëtare.

Për më shumë informacione, klikoni në link: јавни позив – ftese pulike

Last modified: 21/09/2022

Comments are closed.