Српски|Shqip|

Бести

Бести

JAVNA PREZENTACIJA

Republika Srbija Opština Bujanovac Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i...

11/04/2018

Read More

Бестиконкурси

Финална листа одобрених захтева студената за једнократну помоћ

Комисија за доделу једнукратно помоћи за студенте из Општине Бујановац за...

16/03/2018

Read More

Бести

SPISAK STUDENATA KOJI SU DOBILI JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ AKADEMSKE 2017/2018 GODINE

SPISAK STUDENATA KOJI SU DOBILI JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ AKADEMSKE 2017/2018 GODINE     Studenti – novčana pomoć...

02/03/2018

Read More

Бестиконкурси

Продужава се конкурс о додели стипендија студентима

Због великог итересовање и објективних разлога Комисија Општинског већа...

21/02/2018

Read More

Бести

ОДЛУКA О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине (у далјем тексту:...

17/01/2018

Read More

Бести

Ј А В Н И П О З И В – ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ...

12/01/2018

Read More