Српски|Shqip|

Aktvendim mbi emërimin e anëtarëve profesional të komisionit për media

26/02/2021

Kryeshefi i Admnistratës komunale të Bujanocit sjell Aktevendim mbi emërimin e anëtarëve profesional të komisionit për vlerësimin e projekteve sipas Thirrjes Publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në teritorin e komunës së Bujanocit për vitin 2021.

Linku: Resenje o imenovanje clanova strucne komisije za medije

Last modified: 26/02/2021

Comments are closed.