Српски|Shqip|

Решење о додели средстава из буџета општине Бујановац за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Бујановац у 2019. години

14/08/2019

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 24, 25. и 26. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), члана 79. Статута Општине Бујановац („Сл. гласник општине Бујановац“ бр. 5/19) и Одлуке о буџету општине Бујановац за 2019. годину („Сл. гласник општине Бујановац бр. 20/18“), начелник Одељења за друштвене делатности општине Бујановац, доноси:

Р е ш е њ е

о додели средстава из буџета општине Бујановац за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Бујановац у 2019. години

Утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Бујановац за 2019. годину („Сл. гласник општине Бујановац бр. 20/18“) за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019. години у износу од 4.800.000,00 динара.

Одлука за информисање – Vendimi për informim 2019

 

Last modified: 14/08/2019

Comments are closed.