Српски|Shqip|

Председник Аднан Салихи сазива осму седницу Скупштине општине Бујановац

22/12/2018

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-30/18

Дана:18.12.2018

Бујановац

 

                        На основу члана 38. став.1.Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.24/08) и члана 79.ста.1. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08)

 

С А З И В А М   

ОСМУ седницу Скупштине општине Бујановац за 24.12.2018 године (Понедељак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

За седницу предлажем следећи

 

Д н е в н и     р е д

Разматрање и усвајање извода из записника са седме  седнице  СО Бујановац одржане 03.12.2018. године. Скупштине општине Бујановац.

  1. Предлог Одлуке о буџету општине Бујановац за 2019 годину;
  2. Кадровски план општине Бујановац за 2019 годину;
  3. Предлог одлуке о Општинском правобранилаштву Општине Бујановац;
  4. Предлог Решења о разрешењу в.д директора Апотеке Бујановац;
  5. Предлог Решења о именовању в.д.директора Апотеке Бујановац;
  6. Предлог Решења о продужења мандата Привременог органа ЈП“Комуналац“ Бујановац;
  7. Oдлука о приступању доношења Статута општине Бујановац;
  8. Разматрање План Штаба за ванредне ситуације општине Бујановац за 2019 годину;
  9. Одборничка питања.

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници.

 П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

               Аднан Салихи

Last modified: 22/12/2018

Comments are closed.