Српски|Shqip|

Председник Аднан Салиху сазива шесту седницу СО Бујановца за 22 октобар, 2018.године

21/10/2018

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-23 /18

Дана:17.10.2018

Бујановац

 

                        На основу члана 38. став.1.Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.24/08) и члана 79.ста.1. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08)

 

С А З И В А М

 

ШЕСТУ седницу Скупштине општине Бујановац за 22.10.2018 године (Понедељак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

 

За седницу предлажем следећи

 

 Д н е в н и     р е д

 

Разматрање и усвајање извода из записника са пете  седнице  СО Бујановац одржане 18.09.2018. године. Скупштине општине Бујановац.

  1. Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Бујановац за 2018 годину;
  2. Посебан програм пословања ЈП“Комуналац“ Бујановац по пројетима предвиђеним буџетом општине Бујановац за 2018 године;
  3. Предлог Одлуке о измени и допуне Одлуке о одређивању пројеката који се финансирају из буџета Кординационог тела;
  4. Предлог Одлуке о измени и допуне Одлуке о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана који се финансирају из буџета општине Бујановац;
  5. Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова школског одбора С.Ш.“Свети Сава“ Бујановац;
  6. Одборничка питања.

 

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници.

 

 

 П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

               Аднан Салихи

Last modified: 21/10/2018

Comments are closed.