Српски|Shqip|

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE NGA PROGRAMI PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2018

12/07/2018

KONKURS

PËR NDARJEN E MJETEVE NGA PROGRAMI PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2018

Shpallet konkursi për realizimin e investimeve: 101.1.1. / 101.1.3. / 101.2.1. / 101.2.5. / 101.4.1. / 101.4.2. / 101.4.19. / 101.4.20. / 101.4.22. / 101.4.23. / 101.5.6. /101.5.10. / 101.6.1. /101.6.2. / 301 / 304.5.3.2. / 304.5.3.5. / 402 / në përputhje me Programin për mbështetjen e zbatimit të politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit në vitin 2018, në periudhën prej 12.07.2018. deri në harxhimin e mjeteve e më së voni deri më 30.07.2018.

 

Konkursi 2018

OBRAZAC 1 ZAHTEV ZA OSTALE MEHANIZACIJE I OPREME
OBRAZAC 2 ZAHTEV ZA PLASTENIKE
OBRAZAC 3 ZAHTEV ZA ZASAD VOĆAKA
OBRAZAC 4 ZAHTEV ZA BUŠENJE BUNARA
OBRAZAC 5 ZAHTEV ZA PČELARSTVO
OBRAZAC 6 ZAHTEV ZA PRIPLODNA GRLA
OBRAZAC 7 ZAHTEV ZA VINO, RAKIJU I DRUGIH ALKOOLNIH PIĆA
OBRAZAC 8 ZAHTEV ZA VEŠTAČKO OSEMENJIVANJE
 

 

 

Last modified: 12/07/2018

Comments are closed.