Српски|Shqip|

Председник Аднан Салиху сазива четрвту седницу Скупштине општине Бујановац за четвртак (28.06.2018.године)

23/06/2018

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-14 /18

Дана:21.06.2018

Бујановац

 

                        На основу члана 38. став.1.Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.24/08) и члана 79.ста.1. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08)

С А З И В А М

ЧЕТВРТУ седницу Скупштине општине Бујановац за 28.06.2018 године (Четвртак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

 

За седницу предлажем следећи

 Д н е в н и     р е д

Разматрање и усвајање извода из записника са треће седнице  СО Бујановац одржане 18.06.2018. године. Скупштине општине Бујановац.

  1. Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Бујановац за 2018 годину;
  2. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем Дом здравље Бујновац за 2017. годину;
  3. Разматрање и усвајање Програма рада са финансијским планом Дом здравља Бујновац за 2018. годину;
  4. Предлог Решења о разрешењу директора СЦ „Младост“ Бујановац;
  5. Предлог Решења о именовању директора СЦ „Младост“ Бујановац;
  6. Одборничка питања.

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници

 П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

               Аднан Салихи

Last modified: 23/06/2018

Comments are closed.