Српски|Shqip|

Председник Скупштине Аднан Салихи сазива трећу седницу СО Бујановац за понеделак (18.06.2018. године)

15/06/2018

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-12/18

Дана:12.06.2018

Бујановац

                        На основу члана 38. став.1.Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.24/08) и члана 79.ста.1. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08)

С А З И В А М

ТРЕЋУ седницу Скупштине општине Бујановац за 18.06.2018 године (Понедељак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

За седницу предлажем следећи

 Д н е в н и     р е д

Разматрање и усвајање извов из записника са друге седнице  СО Бујановац одржане 23.04.2018. године. Скупштине општине Бујановац.

 1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бујановац за 2017. годину;
 2. Предлог Одлуке о јавном линиском превозу путника на територију општине Бујановац;
 3. Предлог Одлуке о измени и допуне Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територију општине Бујановац;
 4. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем Апотеке Бујновац за 2017. годину;
 5. Разматрање и усвајање Програма рада са финансијским планом Апотеке Бујновац за 2018. годину;
 6. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем Дом Културе “Вук Караџић” Бујановац за 2017 годину;
 7. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем Библиотеке „14 Новембар“ Бујановац за 2017 годину;
 8. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације Бујановац за 2017 годину;
 9. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем СЦ „Младост“ Бујановац за 2017 годину;
 10. Разматрање и усвајање Извештај о раду Општинске управе Бујановац за период од 01.01-31.12.2017;
 11. Предлог Решења о продужења мандата Привременог органа ЈП“Комуналац“ Бујановац;
 12. Предлог Решења о разрешењу в.д. директора Библиотеке „14 Новембар“ Бујановац;
 13. Предлог Решења о именовању директора Библиотеке „14 Новембар“ Бујановац;
 14. Предлог Решења о разрешењу в.д.директора Апотеке Бујановац;
 15. Предлог Решења о именовању в.д. директора Апотека Бујановац;
 16. Предлог решења о измени решења о именовање надзорног одбора Туристичке организације;
 17. Предлог решења о разрешењу чланова школског одбора О.Ш.“Десенка Максимовић” Билача;
 18. Предлог решења о именовању чланова школског одбора О.Ш.“Десенка Максимовић“ Билача;
 19. Предлог решења о измени решења о именовању чланова школског одбора О.Ш.“Наим Фрашери“ у Бујановцу;
 20. Предлог решења о измени и допуни решења о разрешењу чланова школсог одбора С.Ш.“ Свети Сава „ Бујановац;
 21. Одборничка питања.

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници

 П Р Е Д С Е Д Н И К  СО

         Аднан Салихи

Last modified: 15/06/2018

Comments are closed.