Српски|Shqip|

Kонкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2018. години

27/04/2018

Предмет конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја на територији општине Бујановац у 2018. години, који су значајни за остваривање јавног интереса који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од три године.

Одобрена средства, за пројекте који трају дуже од годину дана, исплаћују се у години за коју је конкурс расписан.

Учесници конкурса који су добили средства, извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са законом и закљученим уговором.

Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за сваку календарску годину, до краја те године, органу који му је одобрио средства.

Циљеви конкурса: подршка остваривању права грађана на јавно информисање; развој медијског плурализма; подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања; подршка медијског стваралаштва и остваривању права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група.

Докуемент – Dokument

Obrazac 1 Formulari 1- Prijava Paraqitja (1)

Budzet projekta – Buxheti i projektit (1)

Last modified: 27/04/2018

Comments are closed.