Српски|Shqip|

JAVNI KONKURS – za finansiranje godišnjih programa i projekata sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac

28/02/2018

JAVNI KONKURS – za finansiranje godišnjih programa i projekata sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac.

 

Predmet ovog javnog konkursa je raspodela sredstava opredeljenih u Odluci o budžetu opštine
Bujanovac za 2018. godinu i to 9.000.000,00 dinara na poziciji 196 „dotacije nevladinim
organizacijama – sportski klubovi“, ekonomska klasifikacija 481. Odluke o budžetu opštine
Bujanovac za 2018. godinu, za realizaciju godišnjih programa i projekata sportskih organizacija,
radi ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji opštine Bujanovac, u skladu sa
odredbama Pravilnika o načinu finansiranja, kriterijumima i postupku dodele sredstava sportskim
organizacijama u opštini Bujanovac (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

 

 

JAVNI KONKURS 2

JAVNI KONKURS

 

Last modified: 28/02/2018

Comments are closed.