Српски|Shqip|

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2021. години

05/02/2021

На основу члана 15,17,18 и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члан 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 4. и 18.ст.3 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 79. Статута Општине Бујановац („Сл. гласник Општине Бујановац “ бр. 5/19) и Одлуке о буџету општине Бујановац за 2021. годину („Сл. гласник општине Бујановац бр. 22/20“), , Начелник Општинске управе Бујановац, дана 05.02.2021.године расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2021. години.

konkursi 2021 per media

Obrazac 1 Formulari 1- Prijava Paraqitja

Budzet-projekta-Buxheti-i-projektit-1

Last modified: 05/02/2021

Comments are closed.