Српски|Shqip|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

08/09/2020

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 –др. закон)  и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС“, бр.16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20 и 25/20), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине  Бујановац, (у даљем тексту: Комисија),  расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

– власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

–  власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање јуедну годину ( у даљем тексту: сточарсво),

    да доставе потрбну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољоприввредном земљишту у државној својини на територији општине Бујановац за 2021 годину, до дана 31.октобра 2020. године.

Ftesë publike-2

Last modified: 08/09/2020

Comments are closed.