Српски|Shqip|

Јавни Конкурс за финансирање годишњих програма и пројеката из области културе са седиштем на територији општине Бујановац

10/03/2020

На основу члана 76. став 6. Закона о култури („Службени гласник РС бр. 72/09), члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте у области културе у општини Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.19/14), Комисија за вредновање пројеката и програма у области културе општине Бујановац на седници одржаној 09. марта 2020.године, расписује:

КОНКУРС ЗА КУД 2020- KONKURSI PËR SHKA 2020

ОБРАЗАЦ 2020 – FLETPARAQITJA 2020

Last modified: 10/03/2020

Comments are closed.