Српски|Shqip|

Јавни Конкурс за попуњавање радних места у општинској управи општине Бујановац

17/05/2022

Објављен Јавни Конкурс за попуњавање радних места у општинској управи општине Бујановац. Радна меса које се попуњавају су послови вођења бирачког списка у Одељење опште управе.

Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta – konkurs publik per plotesimin e vendit te punes

Last modified: 17/05/2022

Comments are closed.