Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

12/05/2020

Општинска Изборна Комисија је дана 11.05.2020.године,  усвојила је Решење о наставку изборних радња у поступку спровођења избора за одборнике СО Бујановац које су расписане 4.марта 2020.године.

Такође осим овог Решења усвојен је и Роковник за вршење изборних радња у поступку спровођења избора за одборнике СО Бујановац који су расписани за 21.јун 2020.године.

ОИК је усвојила и Одлуку о измени и допуни одлуке о прописивању образаца за спровођење изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Бујановац, са новим обрасцима за спровођење изборних радња.

 

Решење о наставку изборних радњи ЈЛС

Orari i afateve – rokovnik i ri (1)

Решење о прописивању образца (1)

Ekst – Ob 1 lista zgjedhore – izborna lista (1)

Ekst – Ob 2 deklarata mbi pranimin e kandidatures – izjava o prihvatanju kandidature (1)

Ekst -Ob 3 autorizimi per paraqitjen e listes zgjedhore – ovlascenje da se podnese izborna lista (1)

Eks – Ob 4 pelqimi i bartesit te listes zgjedhore – saglasnost nosioca izborne liste (1)

Ekst – Ob 5 deklarata e zgjedhesit – izjava biraca (1)

Eks – Ob 6 lista e zgjedhesve qe e mebeshtesin listen zgjedhore – pisak biraca koji podrzavaju izbornu listu (1)

Obrazac SO -obrazac- 5 (1)

Last modified: 12/05/2020

Comments are closed.