Српски|Shqip|

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2021.ГОДИНЕ.

26/04/2021

На основу члана 13. Став  4.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013 ,142/14 , 103/15 и 101/16), члана 68 Статута општине Бујановац („Сл. гласник општине Бујановац“, број 5/2019), и Одлуке о образовању буџетског фонда за развој пољопривреде(„Сл. гласник општине Бујановац“, број 22/20). По прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  (бr : 320-00-02837-09 од 30.03.2021.године),  Општинско веће општине Бујановац , на седници од 23.04.2021.године, доноси ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2021.године.

Programi rural BUJANOC 20121 sh-s

Last modified: 26/04/2021

Comments are closed.