Српски|Shqip|

Председник Аднан Салихи сазива трећу седницу Скупштине Општине Бујановац за 15 јул 2019.годие

11/07/2019

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-16/19

Дана:05.07.2019

Бујановац

 

            На основу члана 38. Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник оппштине Бујановац“ бр.5/19) и члана 79.ста.1. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08).

С А З И В А М

 

 ТРЕЋУ седницу Скупштине општине Бујановац за 15.07.2019.године

( Понедељак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

За седницу предлажем следећи

 

 Д н е в н и     р е д

Разматрање и усвајање извов из записника са друге седнице одржане 27.05.2019. године Скупштине општине Бујановац.

 1. Предлог Одлуке o водоводу;
 2. Предлог Одлуке о проглашењу ерозивних подручја и прописивању противерозивних мера;
 3. Предлог Решења о разрешењу в.д директора Апотеке Бујановац;
 4. Предлог Решења о именовању в.д.директора Апотеке Бујановац;
 5. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем ЈП „Комуналац“ Бујановац за 2018 годину;
 6. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем Апотеке Бујновац за 2018. годину;
 7. Разматрање и усвајање Програма рада са финансијским планом Апотеке Бујновац за 2019. годину;
 8. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем Дом Културе “Вук Караџић” Бујановац за 2018 годину;
 9. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем Библиотеке „14 Новембар“ Бујановац за 2018 годину;
 10. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације Бујановац за 2018 годину;
 11. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем СЦ „Младост“ Бујановац за 2018 годину;
 12. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад Бујановац за 2018 годину;
 13. Предлог Решења о измени Решења и именовању комисије за избор и именовање;
 14. Предлог решења о разрешењу чланова школског одбора О.Ш.“Наим Фрашери” Бујановац;
 15. Предлог решења о именовању чланова школског одбора О.Ш.“Наим Фрашери” Бујановац;
 16. Одборничка питања.

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници

 

П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

         Аднан Салихи

Last modified: 11/07/2019

Comments are closed.