Српски|Shqip|

Председник Аднан Салихи сазива пету седницу Скупштине Општине Бујановац за 30.09.2019.године

27/09/2019

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-23/19

Дана:26.09.2019

Бујановац

 

            На основу члана 38. Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник оппштине Бујановац“ бр.5/19) и члана 88. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.11/19).

 

С А З И В А М

          ПЕТУ седницу Скупштине општине Бујановац за 30.09.2019.године      ( Понедељак) Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

 

За седницу предлажем следећи

 

 Д н е в н и     р е д

  1. Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Бујановац за 2019 годину;
  2. Разматрање и усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем Дом здрављa Бујновац за 2018. годину;
  3. Предлог Решења о разрешењу општинске изборне комисије општине Бујановац у сталном саставу;
  4. Предлог Решења о именовању општинске изборне комисије општине Бујановац у сталном саставу;
  5. Предлог Решења о образовању Комисије за планове општине Бујановац;
  6. Одборничка питања.

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници

 

 П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

               Аднан Салихи

Last modified: 27/09/2019

Comments are closed.