Српски|Shqip|

Поништава се решење о додели средстава за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у општини Бујановац

01/09/2020

Начелник Општинске Управе општине Бујановац, поступајући по мишљењу опшинском правобраниоцу општине Бујановац бр. Јп.51/2020 од дана 24.08.2020 године, на основу члана 27.Закона о јавном информисању и медијама (,,Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумаћење), члана 158.и 183.Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутонтично тумаћење), члана 30,31,32 и 33.Правилника за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања (,,Сл.гласник општине Бујановац”, бр.5/19), дана 01.09.2020 године доноси Решење о поништавању решења о додели средстава за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у општини Бујановац.

Last modified: 01/09/2020

Comments are closed.