Српски|Shqip|

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

22/07/2021

На основу члана 68. став 20 Статута општине Бујановац (”Службени гласник Општине Бујановац”, број 5/19), члана 39. Одлуке о Општинском већу («”Службени гласник Пчињског округа”, број 30/08),  и на основу одредби Правилника за суфинансирање мера енергетсе санације стамбених зграда, породичних кућа и станова бр. 02 – 99 од 12.07.2021, Општинско веће општине Бујановац на седници одржаној дана 12.07.2021.године, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санацијеи овим Јавном позивом. На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавку, радове и  уградњу материјала.

Пријава се предаје лично преко писарници Општинске управе или препоручено поштом на адресу:

Општина Бујановац

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске санације

Карађорђа петровића број 115, 17 520 Бујановац

Рок за подношење пријава је 06.08. 2021. године.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 017 654 517.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу:Е-mail: energetika.bujanovac@gmail.com

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине Бујановац, линк: www.bujanovac.rs

У прилогу можете преузет Правилника, Јавни Позив и Пријавни формулар:

Pravilnik

Javni Poziv EE za privredne Subjekte

Prijavni Formular

Last modified: 03/08/2021

Comments are closed.