Српски|Shqip|

ОДЛУКA О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

17/01/2018

Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине (у далјем тексту: Одлука) утвђује се накнада за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Бујановац, као начин и критеријуми обезбеђивања и коришчења средстава накнаде, а ради стварање материјалних предуслова за остваривања права и дужности општине у области заштите и унапређења животне средине.

ДОКУМЕНТ

Last modified: 17/01/2018

Leave a Reply