Српски|Shqip|

Листа за избор кандидата који су испунили мерила прописана за избор и услове јавног конкурса.

21/04/2022

Конкурсна комисија општине Бујановац за спровођење конкурса за доделу средстава за студентске стипендије  бр.400-74/2022 од 30.03.2022. године на седници одржаној дана 20.04.2022, сачинила је Листу за Избор.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је по расписаном јавном конкурсу за спровођење конкурса за доделу средстава за студентске стипендије да доле наведних кандидати  су испунили мерила прописана за избор и услове јавног конкурса.

Листа за избор КТ

Last modified: 21/04/2022

Comments are closed.