Српски|Shqip|

ЗАКЉУЧАК – Укида се ванредно стање на територији општине Бујановац.

08/05/2020

 Република Србија

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Штаб за ванредне ситуације

Број : 82-149/20

Датум : 07.05.2020. године

Б у ј а н о в а ц

На основу чл. 41 став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), чл. 17. и чл. 18. чл.  13. Уредбе о саставу и начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС”, број 27/2020),  и Одлуке  о укидању ванредног стања објављене у („Сл. гласник РС“, бр. 65/20 од 6.5.2020. године),  Штаб за ванредне ситуације општине Бујановац  дана 07.05.2020. године,   донео  је  следећи

 

З А К Љ У Ч А К

I

Укида се ванредно стање на територији општине Бујановац.

II 

Закључак ступа на снагу даном доношења.

III

Закључак  објавити на сајту Општине Бујановац.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА,

ШАИП КАМБЕРИ

 

 

 

Last modified: 08/05/2020

Comments are closed.