Српски|Shqip|

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац за 2020. годину

04/09/2020

                 На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном зeмљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18), и члана 69. у вези са члан 15. став 1. тачка 9. Статута општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“, број 5/2019), и члана 39. Одлуке о Oпштинском већу („Службени гласник Пчињског округа“, број 30/2008), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр.320-51-5819/2020-14 од 14.08.2020.године, Општинско веће општине Бујановац, на седници одржаној 28.08.2020. године, донело је ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац за 2020. годину

Progr. tokes bujqsore-2020

Last modified: 04/09/2020

Comments are closed.