Актуелне вести


 
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следећа »

24.04.2017

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2017.ГОДИНУ НА ВОДАМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2017.ГОДИНУ НА ВОДАМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2017.ГОДИНУ НА ВОДАМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одбрана од поплава на територији Републике Србије, се спроводи на основу следећих прописа: - Закона о водама Републике Србије, („С

Saznaj više
24.04.2017

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2017.години на територији општине Бујанова

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2017.години на територији општине Бујанова

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2017.години на територији општине Бујановац Предмет Конкурса је финансијска подршка пољопривредним произвођачима са територије општине Бујановац у унапређењу пољопривредне производње. Средс

Saznaj više
21.04.2017

K О Н К У Р С за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

K О Н К У Р С за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

K О Н К У Р С за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2017. години Предмет конкурса Предмет конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја на територији

Saznaj više
07.04.2017

П Р А В И Л Н И К О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПР

П Р А В И Л Н И К О  ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПР

Општинско веће општине Бујановац на седници одржаној 06.04.2017. године донела је П Р А В И Л Н И К О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ КАО ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УН

Saznaj više
07.04.2017

П Р О Г Р А М МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

П Р О Г Р А М МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

На основу члана 13. Став 1 , 3 и 4 Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013 , 142/14 , 103/15 и 101/2016),члана 53 Статута општине Бујановац („Сл. гласник Пчињског округа“, број 24/

Saznaj više
30.03.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање положаја Начелника Општинске управе општине Бујановац

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање положаја Начелника Општинске управе општине Бујановац

Општинско веће општине Бујановац, на основу чл 54. ст. 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07, 83/14 - други закон и 101/16 - други закон), члана 56. ст. 3. и члана 95. ст.1. Закона о запосленима у аутономниој покрајинима и једи

Saznaj više
30.03.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање годишњих програма и пројеката спортских организација са седиштем на тер

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање годишњих програма и пројеката спортских организација са седиштем на тер

На основу члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава спортским организацијама у општини Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр. 19/14), Комисија за спорт општине Бујановац на седници одржаној 30.03

Saznaj više
20.03.2017

ЈАВНИ КОНКУРС – KONKURS PUBLIK за финансирање годишњих програма и пројеката удружење грађана са седи

ЈАВНИ КОНКУРС – KONKURS PUBLIK за финансирање годишњих програма и пројеката удружење грађана са седи

Предмет овог јавног конкурса је расподела средстава опредељених у Одлуци о буџету општине Бујановац за 2017.годину и на позицији 190, функција 860, економска класификација 481 „Дотације невладиним организацијама“, Одлуке о буџету општине Бујановац за

Saznaj više
20.03.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање годишњих програма и пројеката из области културе са седиштем на територ

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање годишњих програма и пројеката из области културе са седиштем на територ

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање годишњих програма и пројеката из области културе са седиштем на територији општине Бујановац Предмет овог јавног конкурса је расподела средства опредељених у Одлуци о буџету општине Бујановац за 2017. Годину и на позициј

Saznaj više
    иди на страну:       »

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj