K О Н К У Р С за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

21.04.2017

Предмет конкурса Предмет конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја на територији општине Бујановац у 2017. години, који су значајни за остваривање јавног интереса који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од три године. Одобрена средства, за пројекте који трају дуже од годину дана, исплаћују се у години за коју је конкурс расписан. Учесници конкурса који су добили средства, извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са законом и закљученим уговором. Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за сваку календарску годину, до краја те године, органу који му је одобрио средства. Циљеви конкурса: подршка остваривању права грађана на јавно информисање; развој медијског плурализма; подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања; подршка медијског стваралаштва и остваривању права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група.

Конкурс - Konkurs

Образац 1 - Formulari 1

Буџет Пројекта - Buxheti i projektit

Документ - Dokument

« назад [актуелне вести]

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj