П Р О Г Р А М МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

07.04.2017

На основу члана 13. Став  1 , 3 и 4  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013 , 142/14 , 103/15 и 101/2016),члана 53 Статута општине Бујановац („Сл. гласник Пчињског округа“, број 24/08), члана 39     Одлуке о Општинском већу („Сл. гласник Пчињског округа“, број 30/08).
По прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине  (број 320-00-2264/2017-09 од  27.марта 2017.године), Општинско веће општине Бујановац , на седници од 06.04.2017године, доноси
П Р О Г Р А М
МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
БУЈАНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 

Документ

 

 

« назад [актуелне вести]

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj