Troškovi poslovanja

Konvertor valuta

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticarbiracki%20spisak Evropski-PROGRESInvestirajte u Bujanovac BudzetTaksesms%20parkingu

 dobrauprava

animacija
 

Takse

Poslednja izmena: 08.12.2010

2016 godina

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2016 godinu

Odluka o opštinskim administrativnim taksama za 2016 godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajučih nepokretnosti za utvrđiavnje poreza na imovinu za 2016 godinu na teritoriji opštine Bujanovac

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređanje životne sredine opštine Bujanovac

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine građevinskog zemljišta za 2016 godinu

Cene komunalnih proizvoda i usluga

 

2015 godina

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajučih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015 godinu na teritoriji opštine Bujanovac

Odluka o određivanju zona i najopremljenih zona na teritoriji opštine Bujanovac

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2015 godinu

Odluka o opštinskim administrativnim taksama za 2015 godinu 

Odluka o utvrđivanje visine naknade, cena usluge, zakupnina i drugo, a koje znače prihod JP Direkcije za građevinsko zemljište, urbanizam, puteve i stamebene poslove opštine Bujanovac

Odluka o kriterijumima i  merilama za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za 2015 godinu

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine opštine Bujanovac za 2015 godinu

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda zaštite životne sredine za teritoriu opštine Bujanovac za 2015 godinu

 

2014 godina

Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teriroriji opštine Bujanovac

Odluka o otvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajučih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014 godinu na teritoriji opštine Bujanovac

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu 

Odluka o određivanju zona i najopremljih zona na teritoriji opštine Bujanovac

Odluka o koeficinetima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige opštine Bujanovac

Odluka o utvrđivanje visine stope poreza na imovinu na teritoriji opštine Bujanovac za 2014 god.

 

2013 godina

ODLUKE O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA 2013

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA 2013

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNE TRŽIŠNE CENE PO KVADRARTNOM METRU 2013

ODLUKA O NAKNADI ZAŠTITE I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA 2013

NOVA ODLUKA ZA 2013 O KRITERIUMIMA I MERILIMA

NOVA ODLUKA ZA 2013 O NAKNADI KORISĆENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Odluka o opštinskim administrativnim taksama - 2012

Odluka o lokalnim komunalnim taksama - 2012

Odluka o utvrđivanju stope poreza - 2012

Odluka o naknadi korišćenja gradskog građevinskog zemljišta - 2012

Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnina i naknada za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta - 2012

Odluka o utvrđivanju prosečne tržične cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Bujanovac - 2012

Vreme[weather.com]

Anketa[arhiva]

Bilten

Ukoliko želite redovno da primate obaveštenja prijavite se unošenjem Vaše e-mail adrese:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj

 progress