Здравство

Последња измена: 21.03.2010

Примарну здравствену заштиту организује Дом Здравља и она није квалитетна у односу на друге општине што показује висока стопа морбидитета, морталитета и наталитета као и други параметри. Разлог томе је лоше економско стање и неразвијеност општине.
ПЗЗ је до сада била под контролом М.Ц. Врање, а не под контролом локалне самоуправе што је директно утицало и на квалитет рада здравствене установе. Због многих удаљених места од града, лоших путева и инфраструктуре грађанима није омогућена квалитетна здравствена заштита. У дому здравља тренутно ради око 250 радника од којих су 52 радника ван општине Бујановац.
Материјални положај здравства је тренутно у лошем стању. Недостају најелементарнији инвентар, санитетски материјал, ампулирани лекови, а инвентар није мењан од када је направљен дом здравља пре 23 године.
Потребно је инвестирати у дом здравља чији капацитет непрати раст становништва тако да се чекаонице претварају у ординације. Здравствена едукација је ниска поготово код младих.

КОНТАКТ
Адреса: Карађорђе Петровића, бр.328, Бујановац
Тел./Фаx.: 017/651-315
Централа: 017/651-017
е-маил: bujanovac@verat.net
Wеб страна: www.dzbujanovac.org.rs

Директор:
Др Бурхан Халили
Тел./Фаx.: 017/653-758,
е-маил: burhann.dr@hotmail.com

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj