Трошкови пословања

Последња измена: 22.03.2010

Општина Бујановац, спада у групу општина које имају формиране Привредне савете, као тела у којима једну трећину чланства чине предизетници, кој између себе бирају председника Привредног савета. Савет као тело формирано испред општине има саветодавну улогу, да Скупштини, Општинском већу и Председнику општине предлаже мере и активност за побољшање функционисања привредног сектора општине.
У том погледу, општина није пружала финансијску помоћ појединачним привредницима, већ је у сарадњи са Привредном Комором Србије, организовала сусрете привредника општине Бујановац са колегама из Турске, захваљујући чему је остварена сарадња неких од њих.

Пореске олакшице

НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА:

I зона - 1347 дин/м2
II зона – 1065 дин/м2
III зона – 800 дин/м2

Цене нису повећаване уназад две године.

ОЛАКШИЦЕ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ НА НАВЕДЕНУ НАКНАДУ:

- Одузимање износа уложеног у инфраструктуру, уколико инвеститор својим средствима изведе радове везане за јавно – комуналну инфраструктуру ( новина Закона о планирању и изградњи ).

- Постоји могућност плаћања на рате
- Попуст за готовинско плаћање 20%


Порези - локални, регионални, национални

- Држава одобрава од €2,000 до €10,000 по сваком новом радном месту за греенфиелд/броwнфиелд пројекте.
- 10 % износи стопа пореза на добит предузећа - међу најнижим у Европи.
- 8 до 18 % износи стопа Пореза на додату вредност – међу најнижим у ЦЕЕ.
- 10 година ослобођења од пореза на добит за велике инвестиције.
- Пореске олакшице до 80 % вредности суме која је уложена у сталну имовину.
- 5 година ослобођења од пореза на добит у случају концесија.
- Дутy-фрее увоз сировина, полупроизвода, компоненети и опреме.


Трошкови везани за изградњу капацитета и пословање у индустријској и
производно – пословној зони

Уколико се ради о гринфилд инвестицијама и потпуно новој изградњи индустријских и производних погона, цене наканада за уређење грађевинског земљишта су наведене у делу зонирања и оне износе у 2010. години
Цене прикључака на нфраструктуру су следеће :

 
Цена у
Електрична енергија:
1.000
Вода:
260
Даљинско грејање:
тренутно не врше
Гас:
нема
Канализација:
60
Фиксна телефонија:
55
Интернет - кабловски:
7,50
Интернет - АДСЛ:
Јужна Србија

Остали трошкови, ( просечна цена по јединици мере ) :

Остали трошкови прикључка на инфраструктуру

 
 
Цена у

Цена накнаде за уређење грађ. земљишта (такса)

(€/м2)
12,00

Цена ел. енергије за привреду

(€/кWх)
0,05
Цена даљинског грејања
(€/м2)
1,00
Цена воде
(€/м3)
0,25

Цена одвођења отпадних вода (канализација)

(€/м3)
0,10
Цена гаса
(€/м3)
 /

Цена интернет саобраћаја (флат рате месечно)

(€)
15,00

Редни
број
Потребне дозволе које захтева
изградња нове фабрике
Рок за
добијање
Цена локалних
накнада
1.
Урбанистицки пројекат
30 дана
 € 1000
2.
Локацијска дозвола
7 - 15 дана
 € 145
3.
Градјевинска дозвола
8 дана
120
4.
Потврда о поцетку радова (2000м2)
7 дана
20
5
Употребна дозвола
7 дана
110

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj