Контакт

Конвертор валута

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticar Investirajte u Bujanovac BudzetTaksesms%20parkingu


 

Телефонски именик

Последња измена: 07.08.2012

 

КАБИНЕТ

Председник:
Име и презиме: Шаип Камбери
Број телефона: 017 / 651-102
Број факса: 017/ 651 - 044
е-маил: shaipk@yahoo.com       

Заменик Председника:
Име и презиме: Стојанча Арсић
Број телефона & факса: 017/ 651-049
е-маил:
zamenikpredsednika@bujanovac.rs

Руководилац канцеларије за ЛЕР:
Име и презиме: Енис Салиху
Број телефона: : 017/ 654-517
Број факса : 017/ 654-517
е-маил: kler.bujanovac@gmail.com  

Шеф Кабинета:
Име и презиме:
Број телефона: : 017/ 651-013
Број факса : 017/ 651-044
е-маил:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Председник СО:
Име и презиме: Јонуз Муслиу
Број телефона: 017/651-006
Број факса: 017/651-104
е-маил:
              so.bujanovac@bujanovac.rs

Секретар СО:
Име и презиме: Сељами Мустафа
Број телефона: 017/654-365
Број факса: 017/651-104
е-маил: sekretarso@bujanovac.rs

ОДЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Начелник општинске управе:
Име и презиме:Исмаил Пајазити
Број телефона: 017/651-103
е-маил: ismailp.1969@gmail.com
              opstinskauprava@bujanovac.rs

Начелник за друштвене делатности:
Име и презиме:Агим Хасани
Број телефона: 017/ 654-587
е-маил:
           drustvenedelatnosti@bujanovac.rs

Начелник одељења за финансије:
Име и презиме: Бобан Павловић
Број телефона: 017/652-369
е-маил: finansije@bujanovac.rs

Начелник за општу управу:
Име и презиме: Исмет Амети
Број телефона: 017/ 651-028 
е-маил: opstauprava@bujanovac.rs

Начелник одељења за инспекцијске послове:
Име и презиме: Исен Весели
Број телефона: : 017/ 654-369
е-маил: inspekcijkiposlovi@bujanovac.rs

Начелник одељења за урбанизам:
Име и презиме:Фадиљ Алити
Број телефона: 017/ 651-037
Број факса: 017/654-517
е-маил: urbanizam@bujanovac.rs

Начелник одељења за пореске локалне управе:
Име и презиме: Зилћефли Шерифи
Број телефона: 017/ 654-388
е-маил: poreskeadministracije@bujanovac.rs

Буџетски инспектор:
Име и презиме: Шкелзен Адеми
Број телефона: : 017/ 654-653
е-маил: budzetskiinspektor@bujanovac.rs

Јавни Правобранилац:
Име и презиме: Раде Ристић
Број телефона: 017/ 654-367
е-маил: javnipravobranilac@bujanovac.rs

Начелник одељења за привреду
Име и презиме: Аца Антић
Број телефона: 017/ 653-330
е-маил:

Контакт особа са предтавницима Месних заједница

Лидија Тасић

зграда општине Бујановац, канцелраија бр.208

Тел: 017/651-103


 

Грађанска саветодавна служба: 

е-маил: gssluzba@bujanovac.rs

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj