Трошкови пословања

Конвертор валута

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticar Investirajte u Bujanovac BudzetTaksesms%20parkingu


 

Таксе

Последња измена: 08.12.2010

2016 година

Одлука о локалним комуналним таксама за 2016 годину

Одлука о општинским административним таксама за 2016 годину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајучих непокретности за утврђиавње пореза на имовину за 2016 годину на територији општине Бујановац

Одлука о накнади за заштиту и унапређање животне средине општине Бујановац

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине грађевинског земљишта за 2016 годину

Цене комуналних производа и услуга

 

2015 година

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајучих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015 годину на територији општине Бујановац

Одлука о одређивању зона и најопремљених зона на територији општине Бујановац

Oдлука о локалним комуналним таксама за 2015 годину

Одлука о општинским административним таксама за 2015 годину 

Одлука о утврђивање висине накнаде, цена услуге, закупнина и друго, а које значе приход ЈП Дирекције за грађевинско земљиште, урбанизам, путеве и стамебене послове општине Бујановац

Одлука о критеријумима и  мерилама за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта за 2015 годину

Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Бујановац за 2015 годину

Програм коришћења средстава буџетског фонда заштите животне средине за териториу општине Бујановац за 2015 годину

 

2014 година

Oдлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на терирорији општине Бујановац

Одлука о отврђивању просечних цена квадратног метра одговарајучих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014 годину на територији општине Бујановац

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину 

Одлука о одређивању зона и најопремљих зона на територији општине Бујановац

Одлука о коефицинетима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге општине Бујановац

Одлука о утврђивање висине стопе пореза на имовину на територији општине Бујановац за 2014 год.

 

2013 година

ОДЛУКЕ О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 2013

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА 2013

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ ПО КВАДРАРТНОМ МЕТРУ 2013

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2013

НОВА ОДЛУКА ЗА 2013 О КРИТЕРИУМИМА И МЕРИЛИМА

НОВА ОДЛУКА ЗА 2013 О НАКНАДИ КОРИСЋЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Одлука о општинским административним таксама - 2012

Одлука о локалним комуналним таксама - 2012

Одлука о утврђивању стопе пореза - 2012

Одлука о накнади коришћења градског грађевинског земљишта - 2012

Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнина и накнада за уређивање градског грађевинског земљишта - 2012

Одлука о утврђивању просечне тржичне цене квадратног метра непокретности на територији општине Бујановац - 2012

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj