Географија

Конвертор валута

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticar Investirajte u Bujanovac BudzetTaksesms%20parkingu


 

Ресурси

Последња измена: 03.06.2010

Општина Бујановац од обновљивих извора енергије има соларну енергију, енергију биомасе, енергију ветра, геотермалну енергију и хидроенергију. Могућност коришћења соларне енергије нису детаљно разматране, као ни могућности коришћења ветрова првенствено на потезу према прешевско-кумановској превији где непрекидно дува ветар под називом „фирке“. Од необновљивих извора енергије не поседује ни једну врсту течних или чврстих фосилних горива (нафта, земни гас, угаљ). Минерални ресурси су налазишта руда кварца, фелдспата и лискуна на локалитету Самољица и Боровац.

У коритима Јужне Мораве, Љиљанске реке, Кршевичке реке и Пчиње врши се неконтролисана експлоатација песка и шљунка из речних корита која у великој мери угрожава екосистем река, као и деградацију околног пољопривредног земљишта.

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj