Географија

Конвертор валута

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticar Investirajte u Bujanovac BudzetTaksesms%20parkingu


 

Рељеф и хидрографија

Последња измена: 03.06.2010

Бујановац као административни центар општине се налази на надморској висини од око 400м. Највиши планински врх су „Вирови“ на планини „Козјак“ са 1.284 метара надморске висине. Бујановац лежи у котлини која је окружена побрђима. Планински врхови су: Китка (1.295м), Козјак (1.285м), Свети Илија (1.271м), Рујан (968м). Око 30% територије је равничарско, а око 70% је брдско-планинско подручје.
Речни токови Бујановца су Моравица, Јужна Морава, Пчиња, Трновачка река, Кршевачка и Брезничка. Планира се регулација Јужне Мораве у дужини 2.300 м, Трновачке реке у дужини од око 1.700 м и регулација Крајмировске реке у дужини од око 500 м. Општина Бујановац је богата изворима минералних и термалних вода, које припадају бикарбонатном, натријумском типу и веома су квалитетна као лековита бањска вода. Поред хемијских, значајна су и геотермичка својства ових вода (температура од 43оЦ). Посебан значај има термоминерална вода Бујановачке Бање – Раковачки извор. Оваквим својим карактеристикама термалне воде Бујановца стичу карактер важног туристичког мотива за развој бањског туризма.
 

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj