Правилници и остала важна документа

Последња измена: 30.01.2015

Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Бујановац

Одлука о локалним комуналним таксама за 2017 годину

Одлука о општинским административним таксама за 2017 годину

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање граћевинског земљишта критеријумима и мерилима за утврђивању закупнине грађевинског замљишта за 2017 годину

Уговор о статусној промени припајања

Одлука о одређивању коефицијената за обрачун и исплату плата изабраних, постављених и именованих лица у општини Бујановац

Списак одборника 

Правилник о унутрашној организацији и систематизацији радних места у Општинској Управи општине Бујановац - јул 2016

Решење о утврђивању збирне изборне листе 

Решење

Програм развоја спорта општине Бујановац 2015-2018

Одлука о усвајању Европске Повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Бујановац по насељима

Решење о образовању комисије за вредновање пројеката и програма у области информисања у општини Бујановац за 2015 год.

Извештај комисији за вредновање пројеката и програма у области информисања у општини Бујановац за други конкурс у 2015 години

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе

Записник о избору директора ЈП

Информатор о раду Општине Бујановац

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Годишњи извештај општинске управе за 2014 год. 

Решење о образовању комисије за вредновање пројеката и програма у области информисања у општини Бујановац за 2015 год.

Правилник о стипендирању студената са територије општине Бујановац

Правилник о условима и начину коришћења средстава за јавно информисање од локалног значаја

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац за 2015 годину

Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава спортским организацијама у општини Бујановац

Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте удружења грађана у општини Бујановац

Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте из области културе у општини Бујановац

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj