Општинска управа

Последња измена: 22.03.2010

Ради остваривања послова из надлежности општине, поред органа Општине, образована је Општинска управа. Начелник Општинске Управе је дипл.правник Исмаил Пајазити
Она се састоји од седам организационих јединица:

- Одељења за привреду и локални економски развој;
- Одељења за финансије;
- Одељења локалне пореске администрације;
- Одељења за урбанизам, имовинско – правне послове, комунално – стамбене, грађевинске делатности и заштите животне средине;
- Одељења за јавне службе и друштвене делатности;
- Одељења за општу управу;
- Одељења за инспекцијске послове;
Укупно запошљених радника у Општинској управи Општине Бујановац има 166.
Пријем странака и решавање текућих потреба и евентуалних проблема врши се у Услужном центру.
Услужни центар општине Бујановац је у потпуности усклађен са потребама грађана. Центар је намењен пружању административних услуга грађанима са максималном оперативношћу, као и минималним задржавањем странака. Одељење броји 8 шалтера за пријем странака од стране службеника локалне управе. Одељење је технички опремљено, тако да грађани у кратком року могу добити сва потребна документа.
Услужни центар има укупно осам шалтера, који су обележени у зависности ком одељењу припадају послови из надлежности потреба странака.

I - ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ – Одељење за општу управу

II – ПОСЛОВИ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ - Одељење за општу управу

III - СТАМБЕНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ – Одељење за урбанизам

IV - ПОСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ - Одељење за урбанизам

V – ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈЕ - Одељење за инспекције

VI – ПОСЛОВИ ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ - Одељење за јавне службе и друштвене делатности

VII – ПОСЛОВИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - Одељење за привреду и локални економски развој.

VIII - ПОСЛОВИ ИНФОРМАТОРА - координатор Услужног центра.

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj