Оделјенја

Последња измена: 07.07.2013

 

Ради остваривања послова из надлежности Општине, поред органа Општине, образована је општинска управа. Она се састоји од седам организационих јединица:

 

-          Одељења за привреду и локални економски развој;

-          Одељења за финансије;

-          Одељења локалне пореске администрације;

-          Одељења за урбанизам, имовинско – правне послове, комунално – стамбене,

            грађевинске  делатности и заштите животне средине;

-          Одељења за јавне службе и друштвене делатности;

-          Одељења за општу управу;

-          Одељења за инспекцијске послове;

Пријем странака и решавање текућих потреба из надлежности Општинске управе врши се у Услужном центру или по заказивању код начелника сваког од одељења.

 

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj