Локална привреда

Последња измена: 22.03.2010

Развојна стратегија општине Бујановац утврђује многе приоритете везане за локални економски развој , укључујући и изградњу административних капацитета и сада већ Законом о локалној самоуправи дефинисануну одговорност општинских власти за локални економски развој. Локални привредни развој представља организовани процес које развијају локалне власти заједно са својим локалним партнерима (јавним, пословним и цивилним сектором), у циљу стварања бољег пословног окружења. Повољна пословна клима, допринеће већој могућности за оснивање и раст приватних предузећа и за раст запошљавања. Тренутна ситуација на овом пољу је да у општини Бујановац доминирају мала и средња, као и микро предузећа и предизетници са малим бројем запослених лица.
Привредна структура
Према подацима Агенције за привредне регистре у општинама Јабланичког и Пчињског округа у септембру 2007. године, било је регистровано 5.700 МСП и 18.900 предузетника. У Бујановцу је тај број био следећи :
269 МСП, 578 предузетника, што је укупно чинило 847 активно пословних субјеката.
Достигнути ниво развијености сектора МСП и предузетништва, посматрано у односу на републички просек, у нашиј општини, није сразмеран потенцијалима које ми поседујемо.
Број МСПП по радно способном становнику је 6.6 %

Браунфилд локације, са ценама приклјуцка на инфраструктуру:

braunfild

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj